Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim

Üyelik ve Kullanm Şartları

KULLANICILAR İÇİN

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu Üyelik ve Uygulama Kullanım Sözleşmesi 0760050850700001 mersis numaralı, İstanbul Ticaret odasına 368511 ticaret numarası ile kayıtlı merkezi Şerifali Mahallesi Türker Caddesi Beyit Sokak No:41 Y.Dudullu-İstanbul-Türkiye olan www.urbancare.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten SELEN KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ “SELEN KOZMETİK” ile KULLANICI arasında, “www.urbancare.com.tr” isimli online satış platformunda (“Site” olarak anılacaktır) üye olmak ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve üyelik şartları ile kurallarına onay verilmesi için elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. KULLANICI, işbu Sözleşme’yi ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan eklerin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SELEN KOZMETİK ve KULLANICI ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

  1. TANIMLAR

Site : Mülkiyeti SELEN KOZMETİK’e ait olan, Kullanıcı tarafından kozmetik ve bakım ürünlerinin satılması amacıyla www.urbancare.com.tr web sitesi üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır. SELEN KOZMETİK her zaman için alan adı ve içerikleri değiştirebilir.

Kullanıcı: Üyelik kaydı alınarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen ve gönderi göndermek isteyen gerçek kişi olan Kullanıcıyı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: SELEN KOZMETİK tarafından site üzerinden sunulan imkan ve alanları ifade eder.

İçerik: Site’de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Veritabanı : Site’de erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği SELEN KOZMETİK’e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile 6/1 maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

Yukarıdaki tanımların Sözleşme/ekleri içeriğinde büyük veya küçük harf ile kullanılması, ilgili Sözleşme/Eki hükmünden aksi açıkça anlaşılmadıkça, farklı anlamda yorumlanmayacak ve anlaşılmayacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin amacı ve kapsamı SELEN KOZMETİK’in sahip olduğu www.urbancare.com.tr İnternet sitesinden KULLANICI’nın faydalanması, üyelik işlemlerinin yapılması, site kullanım koşullarının belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması ve online platform üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. İşbu sözleşmeye Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin SELEN KOZMETİK tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.

3.2. Herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta vs. yöntem ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

3.3. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin SELEN KOZMETİK tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

  1. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. 18 yaşını doldurmuş herkes üyelik formunu uygun bir şekilde doldurarak ve işbu sözleşme şartlarını kabul ederek üye olabilir. KULLANICI’nın daha önce SELEN KOZMETİK tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2. Üyelik ücretsizdir. KULLANICI hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur.

4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

4.4. Üye olurken beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilginin kanunlar önünde KULLANICI’ya ait, doğru, eksiksiz ve aktif olması zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması ve/veya söz konusu bilgilerin değişmesi halinde, KULLANICI tarafından bilgilerin güncellenmemesi nedeniyle KULLANICI’nın veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili KULLANICI’ya aittir.

4.5. KULLANICI, dilediği zaman tek taraflı olarak bildirim ile hesabını kapatabilir. Üyelik iptal talebinizi iletmek için iletişim adresimize e-posta göndererek gerçekleştirebilir.

4.6. KULLANICI, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7. SELEN KOZMETİK, Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

  1. SİTENİN KULLANIMI

5.1. Gönderi göndermek isteyen KULLANICI, üyelik ekranlarından ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası bilgilerini ekleyerek Site’ye ücretsiz olarak üye olur.

5.2. KULLANICI , Site kapsamında yer alan ürünlerden ,satın aldığı ürünün satış bedelini, Site vasıtasıyla kendisine sunulmuş ödeme yöntemleri aracılığıyla internet sitesi üzerinden ödeyecektir.

Website üzerinden kredi kartı ya da banka kartı (debit kart) ile ödeme yapılması halinde KULLANICI, kart kullanımından doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Site kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onaylarının SELEN KOZMETİK’ten bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak arasında gerçekleştirildiğini bildiğini, websitesi üzerinden gerçekleştireceği işlemine bağlı ödemesini, Website’de yer alan Sanal POS uygulamasını kullanmak vasıtasıyla kredi kartı ile yapacağı durumlarda Banka’ya ait 3D Secure özelliği olan ve internet üzerinden alışverişe açık kredi kartlarını kullanmak zorunda olduğunu, ilgili Website’nin ve içinde bulundurduğu Sanal POS uygulamasının sadece 3D Secure özelliği olan banka kartları ile çalışılacak şekilde tasarlandığını bildiğini kabul eder.

  1. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

6.1. SELEN KOZMETİK’in kusurundan kaynaklanmayan, kontrolü dışında gerçekleşen ve öngörülemeyecek diğer olaylar Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket ("Mücbir Sebep") SELEN KOZMETİK’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse,ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

6.2. SELEN KOZMETİK, Uygulamada yer alan hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

  1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

KULLANICI’ya ait kişisel veriler SELEN KOZMETİK tarafından işbu sözleşme kapsamında; Site’nin fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması sekmesine tıklayınız. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir.

  1. SÖZLEŞMENİN ONAY HÜKMÜ, YÜRÜRLÜK VE DİĞER ŞARTLAR

8.1.  Üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla işbu sözleşme taraflarca kabul edilmiş ve elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

8.2. KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SELEN KOZMETİK’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, SELEN KOZMETİK’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgileri en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

8.4. İşbu sözleşme KULLANICI tarafından üyeliğin iptal edilmesi ya da SELEN KOZMETİK tarafından üyeliğinin sonlandırılması durumu olmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek tüm ihtilaflarda, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz. KULLANICI’lar talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak bildirebilir:

Adres: Şerifali Mahallesi Türker Caddesi Beyit Sokak No:41 Y.Dudullu-İstanbul Türkiye…

Tel: 0216 466 97 63-64-65…….. Faks: 0216 466 97 62…, E-mail info@selenkozmetik.com……………… (İnternet Adresi: www.urbancare.com.tr)

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.