Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim

KVKK Aydınlatma Metni

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Şerifali Mah. Türker Cad. Beyit Sok. No:41 Yukarı Dudullu/İstanbul adresinde mukim Selen Kozmetik A.Ş. (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına ilişkin tüm yasal mevzuat ile uluslararası standartlara uygun davranmayı kabul ve taahhüt ediyor, bu durumu veri korumanın sağlanması, güven içeren bir iş ilişkisinin temeli ve Şirket itibarı olarak görüyoruz. Bu bilinçle Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan işbu Aydınlatma Metnini sizlerin bilgisine sunmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Tarafınıza ait kişisel veriler, www.urbancare.com.tr alan adlı web sitemize üye olmanız, başvuru yapmanız mesaj göndermeniz halinde; üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, başvurularının yönetimi ile sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin ifası ile tarafımıza iletmiş olduğunuz beklenti, öneri ve isteklerinizin Şirketimize ulaşmasını sağlamak ve Şirketimiz tarafından değerlendirilmek amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5.1.maddesinde düzenlenen açık rızanız alınmak suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK’nın 4. maddesinde yer alan; “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “Doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İŞLENME AMAÇLARI

HUKUKİ SEBEP

 

Kimlik Verileriniz

Ad – Soyad

 

 

·   Üyelik, başvuru ve ilan işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,

·   Talep ve şikâyetlerin yönetimi ile bunların cevaplandırılması,

·   Beklenti, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi ile bunların cevaplandırılması,

·  Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza

 

İletişim Verileriniz

E-posta Adresi

Telefon Numarası

Adres ve Lokasyon Bilgisi

 

 

 

 

·   Üyelik, başvuru ve ilan işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,

·   Talep ve şikâyetlerin yönetimi ile bunların cevaplandırılması,

·   Beklenti, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi ile bunların cevaplandırılması

·  Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza

 

Finansal Verileriniz

Kredi Kartı Bilgisi

 

 

 

·   Üyelik İşlemleri

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık hallerinde Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kullanması gereken ve Mahkemeler, Savcılık ve İcra Müdürlükleri gibi yetkili kamu, kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgiler ile yine meşru menfaatler doğrultusunda hazırlanacak ihtarname ve dilekçelerde yer verilecek bilgiler.

 

 

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi temini,

·  Faaliyetlerin mevzuata uyumluluğunun sağlanması,

·  Mevzuat kapsamında veri sorumlusuna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

Bunlara ek olarak Şirket, 6563 sayılı ETDHK uyarınca ticari ileti onayınız bulunması halinde, Şirket; mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını arttırmaya yönelik olarak vereceğiniz izin doğrultusunda açık rıza hukuki sebebine dayanarak Şirket ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinizi işlemek suretiyle elektronik iletişim adreslerinize ticari elektronik ileti gönderilebilir,

Şirket tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” Başlıklı 5. Maddesinde düzenlenmiş ve yukarıdaki tabloda açık ve ayrıntılı olarak görebileceğiniz hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile Opt.d.com  Çalıştığımız kargo firmaları ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ

AKTARIM AMAÇLARI

AKTARILACAK

KİŞİ/KURUM

HUKUKİ SEBEP

 

Kimlik Verileriniz

Ad – Soyad

 

 

 

·   Üyelik İşlemleri

·  Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 

 

 

 

Faaliyetlerimizin ifası gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar,

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza

İletişim Verileriniz

E-posta Adresi

Telefon Numarası

Adres ve Lokasyon Bilgisi

 

 

·   Üyelik İşlemleri

·  Açık rızanız halinde reklam, promosyon ve kampanya işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi

 

 

 

Faaliyetlerimizin ifası gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar,

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza

Finansal Verileriniz

Kredi Kartı Bilgisi

 

 

·   Üyelik İşlemleri

 

 

Faaliyetlerimizin ifası gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar,

 

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza

Hukuki İşlem Bilgileriniz

Ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlık hallerinde Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda kullanması gereken ve Mahkemeler, Savcılık ve İcra Müdürlükleri gibi yetkili kamu, kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgiler ile yine meşru menfaatler doğrultusunda hazırlanacak ihtarname ve dilekçelerde yer verilecek bilgiler.

 

 

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi temini,

·  Faaliyetlerin mevzuata uyumluluğunun sağlanması,

·  Mevzuat kapsamında veri sorumlusuna ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

Kamu kurum veya kuruluşları,

Yargı ve infaz mercileri,

Emniyet birimleri,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

  

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) kişisel verilerinizin düzeltilmesine, silinmesine veya yok edilmesine yönelik olarak yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen haklarınız doğrultusundaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi uyarınca;

 • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e ait internet sitesi ola www.urbancare.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü posta yoluyla [Şerifali Mahallesi Türker Caddesi Beyit Sokak No:41 Y.Dudullu-İstanbul Türkiye.] adresine iletebilir,
 • Başvuru Formu’nu doldurarak 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “Güvenli Elektronik İmza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [selenkozmetik@hs01.kep.tr] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderebilir veya
 • Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde musterihizmetleri@urbancare.com.tr adresine başvuru formunu göndererek taleplerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5. Maddesi’ne göre Şirket’e göndereceğiniz başvuruda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu bulunması zorunludur.

Bunlara ek olarak, yapacağınız başvuruya konuya ilişkin bilgi ve belgeleri eklemeniz gerekmektedir.

Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

BAŞVURU FORMU’na ulaşmak için tıklayınız.

Veri Sorumlusunun kimliği;

 1. Veri sorumlusunun adı : Selen Kozmetik Anonim Şirketi
 2. İnternet adresi : www.urbancare.com.tr
 3. Telefon numarası : …0216 466 97 63-64-65…………
 4. E-posta Adresi : info@selenkozmetik.com

5.Kep adresi                            : selenkozmetik@hs01.kep.tr

 

 1. Adres : Şerifali Mahallesi Türker Caddesi Beyit Sokak No:41 Y.Dudullu-İstanbul Türkiye …

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.